TrsasLAK Adatkezelsi tjkoztat

 1. Bevezets

 2. 1.1. Az EMUdata Kft. (1115 Budapest, Mohai t 5.; tovbbiakban Szolgltat, Adatkezel), mint adatkezel, magra nzve kteleznek ismeri el jelen jogi kzlemny tartalmt. Ktelezettsget vllal arra, hogy tevkenysgvel kapcsolatos minden adatkezels megfelel a jelen szablyzatban s a hatlyos jogszablyokban meghatrozott elvrsoknak.

  1.2. Adatkezel fenntartja magnak a jogot jelen tjkoztat brmikori megvltoztatsra. Termszetesen az esetleges vltozsokrl kell idben rtesti kznsgt.

  1.3. Adatkezel elktelezett felhasznli s partnerei szemlyes adatainak vdelmben, kiemelten fontosnak tartja gyfelei informcis nrendelkezsi jognak tiszteletben tartst. Adatkezel a szemlyes adatokat bizalmasan kezeli, s megtesz minden olyan biztonsgi, technikai s szervezsi intzkedst, mely az adatok biztonsgt garantlja.

  1.4. Az Adatkezel az albbiakban ismerteti adatkezelsi elveit, bemutatja azokat az elvrsokat, melyeket sajt magval, mint adatkezelvel szemben megfogalmazott, s betart. Adatkezelsi alapelvei sszhangban vannak az adatvdelemmel kapcsolatos hatlyos jogszablyokkal, gy klnsen az albbiakkal:
  • 1992. vi LXIII. trvny - a szemlyes adatok vdelmrl s a kzrdek adatok nyilvnossgrl (a tovbbiakban Avtv., adatvdelmi trvny);
  • 1995. vi CXIX. trvny - a kutats s a kzvetlen zletszerzs cljt szolgl nv- s lakcmadatok kezelsrl (DM. tv.);
  • 2001. vi CVIII. trvny - az elektronikus kereskedelmi szolgltatsok, valamint az informcis trsadalommal sszefgg szolgltatsok egyes krdseirl (Eker. tv.);
  • 2008. vi XLVIII. trvny - a gazdasgi reklmtevkenysg alapvet feltteleirl s egyes korltairl (Grt.).


 3. Defincik

 4. 2.1. szemlyes adat: brmely meghatrozott (azonostott vagy azonosthat) termszetes szemllyel (rintett) kapcsolatba hozhat adat, az adatbl levonhat, az rintettre vonatkoz kvetkeztets. A szemlyes adat az adatkezels sorn mindaddig megrzi e minsgt, amg kapcsolata az rintettel helyrellthat. A szemly klnsen akkor tekinthet azonosthatnak, ha t - kzvetlenl vagy kzvetve - nv, azonost jel, illetleg egy vagy tbb, fizikai, fiziolgiai, mentlis, gazdasgi, kulturlis vagy szocilis azonossgra jellemz tnyez alapjn azonostani lehet;

  2.2. hozzjruls: az rintett kvnsgnak nkntes s hatrozott kinyilvntsa, amely megfelel tjkoztatson alapul, s amellyel flrerthetetlen beleegyezst adja a r vonatkoz szemlyes adatok - teljes kr vagy egyes mveletekre kiterjed - kezelshez;

  2.3. tiltakozs: az rintett nyilatkozata, amellyel szemlyes adatainak kezelst kifogsolja, s az adatkezels megszntetst, illetve a kezelt adatok trlst kri;

  2.4. adatkezel: az a termszetes vagy jogi szemly, illetve jogi szemlyisggel nem rendelkez szervezet, aki vagy amely az adatok kezelsnek cljt meghatrozza, az adatkezelsre (belertve a felhasznlt eszkzt) vonatkoz dntseket meghozza s vgrehajtja, vagy az ltala megbzott adatfeldolgozval vgrehajtatja;

  2.5. adatkezels: az alkalmazott eljrstl fggetlenl az adatokon vgzett brmely mvelet vagy a mveletek sszessge, gy pldul gyjtse, felvtele, rgztse, rendszerezse, trolsa, megvltoztatsa, felhasznlsa, tovbbtsa, nyilvnossgra hozatala, sszehangolsa vagy sszekapcsolsa, zrolsa, trlse s megsemmistse, valamint az adatok tovbbi felhasznlsnak megakadlyozsa. Adatkezelsnek szmt a fnykp-, hang- vagy kpfelvtel ksztse, valamint a szemly azonostsra alkalmas fizikai jellemzk (pl. ujj- vagy tenyrnyomat, DNS-minta, riszkp) rgztse is;

  2.6. adattovbbts: ha az adatot meghatrozott harmadik szemly szmra hozzfrhetv teszik;

  2.7. nyilvnossgra hozatal: ha az adatot brki szmra hozzfrhetv teszik;

  2.8. adattrls: az adatok felismerhetetlenn ttele oly mdon, hogy a helyrelltsuk tbb nem lehetsges;

  2.9. adatzrols: az adatok tovbbtsnak, megismersnek, nyilvnossgra hozatalnak, talaktsnak, megvltoztatsnak, megsemmistsnek, trlsnek, sszekapcsolsnak vagy sszehangolsnak s felhasznlsnak vglegesen vagy meghatrozott idre trtn lehetetlenn ttele;

  2.10. adatmegsemmists: az adatok vagy az azokat tartalmaz adathordoz teljes fizikai megsemmistse;

  2.11. adatfeldolgozs: az adatkezelsi mveletekhez kapcsold technikai feladatok elvgzse, fggetlenl a mveletek vgrehajtshoz alkalmazott mdszertl s eszkztl, valamint az alkalmazs helytl;

  2.12. adatfeldolgoz: az a termszetes vagy jogi szemly, illetve jogi szemlyisggel nem rendelkez szervezet, aki vagy amely az adatkezel megbzsbl szemlyes adatok feldolgozst vgzi;

  2.13. harmadik szemly: olyan termszetes vagy jogi szemly, illetve jogi szemlyisggel nem rendelkez szervezet, amely vagy aki nem azonos az rintettel, az adatkezelvel vagy az adatfeldolgozval;

  2.14. harmadik orszg: minden olyan llam, amely nem EGT-llam.


 5. Alapelvek Szolgltat adatkezelse sorn

 6. 3.1. Szemlyes adat akkor kezelhet, ha
  1. ahhoz az rintett hozzjrul, vagy
  2. azt trvny vagy - trvny felhatalmazsa alapjn, az abban meghatrozott krben - helyi nkormnyzat rendelete elrendeli.


  3.2. Cselekvkptelen s korltozottan cselekvkpes kiskor szemly nyilatkozathoz a trvnyes kpviseljnek hozzjrulsa szksges, kivve azon szolgltats rszeket, ahol a nyilatkozat a mindennapi letben tmegesen elfordul regisztrcit cloz, s klnsebb megfontolst nem ignyel.

  3.3. Szemlyes adatot kezelni csak meghatrozott clbl, jog gyakorlsa s ktelezettsg teljestse rdekben lehet. Az adatkezelsnek minden szakaszban meg kell felelnie e clnak.

  3.4. Csak olyan szemlyes adat kezelhet, amely az adatkezels cljnak megvalsulshoz elengedhetetlen, a cl elrsre alkalmas, csak a cl megvalsulshoz szksges mrtkben s ideig.

  3.5. Szemlyes adat csak megfelel tjkoztatson alapul beleegyezssel kezelhet.

  3.6. Az rintettet - egyrtelmen, kzrtheten s rszletesen - tjkoztatni kell az adatai kezelsvel kapcsolatos minden tnyrl, gy klnsen az adatkezels cljrl s jogalapjrl, az adatkezelsre s az adatfeldolgozsra jogosult szemlyrl, az adatkezels idtartamrl, illetve arrl, hogy kik ismerhetik meg az adatokat. A tjkoztatsnak ki kell terjednie az rintett adatkezelssel kapcsolatos jogaira s jogorvoslati lehetsgeire is.

  3.7. A kezelt szemlyes adatoknak meg kell felelnik az albbi kvetelmnyeknek:
  1. felvtelk s kezelsk tisztessges s trvnyes;
  2. pontosak, teljesek s ha szksges idszerek;
  3. trolsuk mdja alkalmas arra, hogy az rintettet csak a trols cljhoz szksges ideig lehessen azonostani.


  3.8. Korltozs nlkl hasznlhat, ltalnos s egysges szemlyazonost jel alkalmazsa tilos.

  3.9. A szemlyes adatok akkor tovbbthatk, valamint a klnbz adatkezelsek akkor kapcsolhatk ssze, ha az rintett ahhoz hozzjrult, vagy trvny azt megengedi, s ha az adatkezels felttelei minden egyes szemlyes adatra nzve teljeslnek.

  3.10. Szemlyes adat (belertve a klnleges adatot is) az orszgbl - az adathordoztl vagy az adattvitel mdjtl fggetlenl - harmadik orszgban lv adatkezel vagy adatfeldolgoz rszre akkor tovbbthat, ha ahhoz az rintett kifejezetten hozzjrult, vagy azt trvny lehetv teszi, s a harmadik orszgban az tadott adatok kezelse, illetleg feldolgozsa sorn biztostott a szemlyes adatok megfelel szint vdelme. Az EGT-llamokba irnyul adattovbbtst gy kell tekinteni, mintha a Magyar Kztrsasg terletn belli adattovbbtsra kerlne sor.


 7. A szemlyes adatok kre, az adatkezels clja, jogcme s idtartama

 8. 4.1. Szolgltat tarsaslak.hu cmen elrhet szolgltatsval kapcsolatos adatkezelsek nkntes hozzjrulson alapulnak. Bizonyos esetekben azonban a megadott adatok egy krnek kezelst, trolst, tovbbtst jogszablyok teszik ktelezv, melyrl kln rtestjk kznsgnket.

  4.2. Felhvjuk az Adatkezel rszre adatkzlk figyelmt, hogy amennyiben nem sajt szemlyes adataikat adjk meg, az adatkzl ktelessge az rintett hozzjrulsnak beszerzse.


 9. A tarsaslak.hu honlap ltogatinak adatai

 10. 5.1. Adatkezels clja: a honlap ltogatsa sorn a Szolgltat a szolgltats teljestse, mkdsnek ellenrzse, s a visszalsek megakadlyozsa rdekben rgzti a ltogati adatokat.

  5.2. Adatkezels jogalapja: az rintett hozzjrulsa, illetve az elektronikus kereskedelemi szolgltatsok, valamint az informcis trsadalommal sszefgg szolgltatsok egyes krdseirl szl 2001. vi CVIII. trvny 13/A. (3) bekezdse.

  5.3. Kezelt adatok kre: a ltogats dtuma s idpontja, a felhasznl IP cme, az elrt tartalom cme valamint a felhasznl bngszjnek tpusa.

  5.4. Az adatkezels idtartama: a honlap megtekintstl szmtott 40 nap.

  5.5. A www.tarsaslak.hu cmen elrhet honlap html kdja a Szolgltat rdekkrben ll s attl fggetlen, kls szerverekrl rkez s kls szerverekre mutat hivatkozsokat tartalmaz. tkattints esetn a kls szerverekre vonatkoz adatkezelsi felttelekrl az adatkezelk tudnak felvilgostst nyjtani.


 11. TrsasLAK regisztrcis adatbzis

 12. 6.1. A TrsasLAK szolgltatst csak regisztrlt felhasznlknt lehet ignybe venni.

  6.2. Adatkezels clja: a felhasznlk azonostsa s egymstl val megklnbztetse, kapcsolatfelvtel, statisztikk ksztse, reklmzenetek clzott kldse.

  6.3. Adatkezels jogalapja: az rintett hozzjrulsa, illetve az elektronikus kereskedelemi szolgltatsok, valamint az informcis trsadalommal sszefgg szolgltatsok egyes krdseirl szl 2001. vi CVIII. trvny 13/A. -a; a nv s lakcm tekintetben ezeken fell a gazdasgi reklmtevkenysg alapvet feltteleirl s egyes korltairl szl 2008. vi XLVIII. trvny 6. (5) bekezdse.

  6.4. Kezelt adatok kre: felhasznli nv (e-mail cm), jelsz, vezetknv, keresztnv, laks elnevezse, laks cme (orszg, irnytszm, vros, utca, hzszm, emelet, ajt, kzzemi s egyb szolgltat megnevezse, kzzemi merrk egyedi azonosti, kzzemi mrrk mrra llsai, kzzemi s egyb szolgltatk ltal kibocstott szmlk egyedi azonosti, kzzemi s egyb szolgltatk ltal kibocstott szmlk szmlakpei (jpeg, pdf), kzzemi s egyb szolgltatk ltal kibocstott szmlk szmlasszegei, trsashzi kzs kltsgek szmlaadatai.

  6.5. Az adatkezels idtartama: az utols belpstl szmtott 90 nap.

  6.6. A felhasznlk a regisztrcikor hozzjrulsukat adhatjk ahhoz, hogy Szolgltat megadott elrhetsgeken direkt marketing ajnlattal felkeresse. A hozzjruls brmikor ingyenesen, korltozstl s indokolstl mentesen visszavonhat.

  6.7. Elfordulhat, hogy egyes felhasznlk, a megadott adataiktl s a hirdetsekkel kapcsolatos aktivitsuktl fggen ms s ms hirdetst kapnak.

  6.8. Az adatkezels nyilvntartsi szma: 02942-0001


 13. A szolgltats gyflszolglata

 14. 7.1. Az gyflszolglati feladatokat az EMUdata Kft. ltja el.

  7.2. Amennyiben szolgltatsaink ignybevtele sorn krdse, problmja van, a szolgltats Kapcsolat rovatban megadott mdon kapcsolatba lphet a szolgltats zemeltetjvel.

  7.3. A berkezett leveleket, a kld nevvel s e-mail cmvel, valamint ms, nknt megadott szemlyes adatval egytt, az gy elintzstl szmtott legfeljebb hat hnap elteltvel trljk.


 15. Egyb adatkezelsek

 16. 8.1. E tjkoztatban fel nem sorolt adatkezelsekrl az adat felvtelekor adunk tjkoztatst.

  8.2. Tjkoztatjuk gyfeleinket, hogy a brsg, az gysz, a nyomoz hatsg, szablysrtsi hatsg, a kzigazgatsi hatsg, az adatvdelmi biztos illetleg jogszably felhatalmazsa alapjn ms szervek tjkoztats adsa, adatok kzlse, tadsa, illetleg iratok rendelkezsre bocstsa vgett megkeresheti az adatkezelt.

  8.3. Adatkezel a hatsgok rszre - amennyiben a hatsg a pontos clt s az adatok krt megjellte - szemlyes adatot csak annyit s olyan mrtkben ad ki, amely a megkeress cljnak megvalstshoz elengedhetetlenl szksges.


 17. A szemlyes adatok trolsnak mdja, az adatkezels biztonsga

 18. 9.1. Szolgltat adatfeldolgozst vgz szmtstechnikai rendszerei s ms adatmegrzsi helyei a ACETelecom Kft. szerverparkjban (1152 Budapest, Szentmihlyi t 131.) tallhatk meg.

  9.2. Szolgltat a szemlyes adatok kezelshez a szolgltats nyjtsa sorn alkalmazott informatikai eszkzket gy vlasztja meg s zemelteti, hogy a kezelt adat:
  1. arra feljogostottak szmra hozzfrhet (rendelkezsre lls);
  2. hitelessge s hitelestse biztostott (adatkezels hitelessge);
  3. vltozatlansga igazolhat (adatintegrits);
  4. a jogosulatlan hozzfrs ellen vdett (adat bizalmassga) legyen.

  9.3. Adatkezel olyan mszaki, szervezsi s szervezeti intzkedsekkel gondoskodik az adatkezels biztonsgnak vdelmrl, amely az adatkezelssel kapcsolatban jelentkez kockzatoknak megfelel vdelmi szintet nyjt.

  9.4. Adatkezel az adatkezels sorn megrzi
  1. a titkossgot: megvdi az informcit, hogy csak az frhessen hozz, aki erre jogosult;
  2. a srtetlensget: megvdi az informcinak s a feldolgozs mdszernek a pontossgt s teljessgt;
  3. a rendelkezsre llst: gondoskodik arrl, hogy amikor a jogosult hasznlnak szksge van r, valban hozz tudjon frni a kvnt informcihoz, s rendelkezsre lljanak az ezzel kapcsolatos eszkzk.

  9.5. EMUdata Kft. s partnereinek informatikai rendszere s hlzata egyarnt vdett a szmtgppel tmogatott csals, kmkeds, szabotzs, vandalizmus, tz s rvz, tovbb a szmtgpvrusok, a szmtgpes betrsek s a szolglatmegtagadsra vezet tmadsok ellen. Az zemeltet a biztonsgrl szerverszint s alkalmazsszint vdelmi eljrsokkal gondoskodik.

  9.6. Tjkoztatjuk a felhasznlkat, hogy az interneten tovbbtott elektronikus zenetek, protokolltl (e-mail, web, ftp, stb.) fggetlenl srlkenyek az olyan hlzati fenyegetsekkel szemben, amelyek tisztessgtelen tevkenysgre, szerzds vitatsra, vagy az informci felfedsre, mdostsra vezetnek. Az ilyen fenyegetsektl megvdend a szolgltat megtesz minden tle elvrhat vintzkedst. A rendszereket megfigyeli annak rdekben, hogy minden biztonsgi eltrst rgzthessen, s bizonytkkal szolglhasson minden biztonsgi esemny esetben. A rendszermegfigyels ezen kvl lehetv teszi az alkalmazott vintzkedsek hatkonysgnak ellenrzst is.


 19. Adatkezel/adatfeldolgoz adatai, elrhetsge

  • Nv: EMUdata Kft.
  • Szkhely: 1115 Budapest, Mohai t 5.
  • Cgjegyzkszm: 01-09-733925
  • A bejegyz brsg megnevezse: Fvrosi Brsg
  • Adszm: 13412566-2-43
  • Telefon: +36 30 299 66 55
  • E-mail: info@emudata.hu
  • Adatkezelsi nyilvntartsi szma: [a bejelents az Adatvdelmi nyilvntartsba megtrtnt] 20. Jogorvoslati lehetsgek

 21. 11.1. Az rintett tjkoztatst krhet szemlyes adatai kezelsrl, valamint krheti szemlyes adatainak helyesbtst, illetve - a jogszablyban elrendelt adatkezelsek kivtelvel - trlst az adatfelvtelnl jelzett mdon, illetve gyflszolglata tjn.

  11.2. Az rintett krelmre Adatkezel tjkoztatst ad az ltala kezelt, illetleg az ltala feldolgozott adatairl, az adatkezels cljrl, jogalapjrl, idtartamrl, az adatfeldolgoz nevrl, cmrl (szkhelyrl) s az adatkezelssel sszefgg tevkenysgrl, tovbb arrl, hogy kik s milyen clbl kapjk vagy kaptk meg az adatokat. Az adatkezel a krelem benyjtstl szmtott legrvidebb id alatt, legfeljebb azonban 30 napon bell rsban, kzrthet formban adja meg a tjkoztatst. E tjkoztats ingyenes, ha a tjkoztatst kr a foly vben azonos terletre vonatkoz tjkoztatsi krelmet az adatkezelhz mg nem nyjtott be. Egyb esetekben az Adatkezel kltsgtrtst llapt meg.

  11.3. Adatkezel a szemlyes adatot trli, ha kezelse jogellenes, az rintett kri, az adatkezels clja megsznt, vagy az adatok trolsnak trvnyben meghatrozott hatrideje lejrt, azt a brsg vagy az adatvdelmi biztos elrendelte.

  11.4. Adatkezel a helyesbtsrl s a trlsrl az rintettet, tovbb mindazokat rtesti, akiknek korbban az adatot adatkezels cljra tovbbtottk. Az rtestst mellzi, ha ez az adatkezels cljra val tekintettel az rintett jogos rdekt nem srti.

  11.5. Az rintett tiltakozhat szemlyes adatnak kezelse ellen, ha
  1. a szemlyes adatok kezelse (tovbbtsa) kizrlag az adatkezel vagy az adattvev jognak vagy jogos rdeknek rvnyestshez szksges, kivve, ha az adatkezelst trvny rendelte el;
  2. a szemlyes adat felhasznlsa vagy tovbbtsa kzvetlen zletszerzs, kzvlemny-kutats vagy tudomnyos kutats cljra trtnik;
  3. a tiltakozs jognak gyakorlst egybknt trvny lehetv teszi.

  11.6. Adatkezel - az adatkezels egyidej felfggesztsvel - a tiltakozst a krelem benyjtstl szmtott legrvidebb idn bell, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsglja, s annak eredmnyrl a krelmezt rsban tjkoztatja. Amennyiben a tiltakozs indokolt, az adatkezel az adatkezelst - belertve a tovbbi adatfelvtelt s adattovbbtst is - megsznteti, s az adatokat zrolja, valamint a tiltakozsrl, illetleg az annak alapjn tett intzkedsekrl rtesti mindazokat, akik rszre a tiltakozssal rintett szemlyes adatot korbban tovbbtotta, s akik ktelesek intzkedni a tiltakozsi jog rvnyestse rdekben.

  11.7. Amennyiben az rintett az adatkezelnek a meghozott dntsvel nem rt egyet, az ellen - annak kzlstl szmtott 30 napon bell - brsghoz fordulhat.

  11.8. Adatkezel az rintett adatt nem trlheti, ha az adatkezelst trvny rendelte el. Az adat azonban nem tovbbthat az adattvev rszre, ha az adatkezel egyetrtett a tiltakozssal, illetleg a brsg a tiltakozs jogossgt megllaptotta.

  11.9. Az rintett a jogainak megsrtse esetn az adatkezel ellen brsghoz fordulhat. A brsg az gyben soron kvl jr el.

  11.10. Adatkezel az rintett adatainak jogellenes kezelsvel vagy a technikai adatvdelem kvetelmnyeinek megszegsvel msnak okozott krt megtrti. Az adatkezel mentesl a felelssg all, ha a krt az adatkezels krn kvl es elhrthatatlan ok idzte el.

  11.11. Nem trti meg a krt annyiban, amennyiben az a krosult szndkos vagy slyosan gondatlan magatartsbl szrmazott.

  11.12. Jogorvoslati lehetsggel, panasszal az Adatvdelmi Biztos irodjnl lehet lni:
  • Nv: Adatvdelmi Biztos Hivatala
  • Szkhely: 1051 Budapest, Ndor u. 22.
  • Postacm: 1387 Budapest, Pf.: 40.
  • Telefon: 06 (1) 475-7186, 475-7100
  • Telefax: 06 (1) 269-3541
  • E-mail: adatved@obh.hu